สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โพสต์เมื่อ : 18 ก.ค. 2565 เวลา 16:31 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประกอบด้วย นางเณริศรา ว่องไว ดร.อดิศร ก้อนคำ นายจีรศักดิ์ ยาโน นางสาวนิศรา แสงทอง และ นายชยา ภาคภูมิ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ณ โรงเรียนห้วยตาเปอะ โดยมี นายวรชาติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตาเปอะ และคณะครู ได้ร่วมกันนำเสนอความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ ที่ 11  ซึ่งกำหนดในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

ทั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารการประเมินทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 โรงเรียน ด้านที่ 2 ผู้บริหาร ด้านที่ 3 ครู และด้านที่ 4 นักเรียน รวมทั้งแนวทางในการนำเสนอตามกรอบระยะเวลา ซึ่งโรงเรียนมีจุดเด่นในด้านของการมีสภานักเรียน และกิจกรรมลูกเสือที่เข้มแข็ง สามารถต่อยอดและบูรณาการกับการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ นอกจากนี้ โรงเรียนห้วยตาเปอะ ยังมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน สามารถคัดเอากิจกรรมเด่นๆ มานำเสนอต่อคณะกรรมการในการประเมินได้ และยังได้ส่งเสริมให้คณะครู ผู้บริหาร เสนอขอรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นข้อบ่งชี้ในการเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนห้วยตาเปอะ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และผ่านการประเมินในครั้งนี้ รวมทั้งขับเคลื่อนการเป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2086

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)