สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

มาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน สพป.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสต์เมื่อ : 11 ก.ค. 2565 เวลา 16:51 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดมาตรการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 1546

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)