สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบOn-site ของสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 11 ส.ค. 2564 เวลา 16:45 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันนี้ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งแนวทางในการเปิดเรียนแบบ On-site โดยผอ.สพป.มุกดาหารได้แจ้งข้อราชการ ๑.การตรวจความถูกต้องของเลขที่บัญชี เพราะสพป,มุกดาหารจะเป็นผู้โอนเงินให้ผู้ปกครองโดยตรง ดังนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ๒.เรื่องการนิเทศ ผอ.สพป.ให้นโยบายว่าศน.ต้องเข้าห้องเรียนในเครือข่ายที่ตัวเองรับผิดชอบ และออกแบบการนิเทศออนไลน์ ๓.การประเมินความชอบ ต้องทำตามกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันข้อร้องเรียนโดยให้เลื่อนตามการประเมิน ส่วนการประเมินความชอบผู้บริหารโรงเรียนก็ใช้การประเมินออนไลน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดมุกดาหาร กับการเปิดเรียนแบบOn-site ในขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่เป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นต้องระมัดระวัง สำหรับการเปิดเรียน ซึ่งสบค.จังหวัดให้อำนาจสถานศึกษาในการพิจารณาการปิด-เปิดโรงเรียนตามความพร้อม ให้เปิดเรียน On-siteได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน ที่จะต้องรับผิดชอบ ทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยสามารถเปิดเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ต้องประเมินตนเองทั้ง ๔๔ ข้อตาม Thai Stop Covid Plus โดยปรับเป้าหมายบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันให้หลากหลายกลุ่มสาระ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)