สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

สุพัตรา พรมรักษา


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร ประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 20 ครั้ง

พิธีรับมอบตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 82 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่โพสต์ 13 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 35 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร รณรงค์ "ลด เลิก พลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะ"

วันที่โพสต์ 12 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 42 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมา

วันที่โพสต์ 9 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 77 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในรายการพิเศษ "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ"

วันที่โพสต์ 9 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 57 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ๘ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 59 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 82 ครั้ง

สพป.มุกดาหารประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 84 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และการรักษาวินัยประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 4 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 98 ครั้ง

การประชุมพิจารณากำหนดลำดับความสำคัญให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 80 ครั้ง

สพป,มุกดาหารประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 85 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ๑ กันยายน ๒๕๖๔

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 72 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ (เป็นวันที่ ๗) วันสุดท้าย

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 87 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ (เป็นวันที่ ๖)

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 95 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ (เป็นวันที่ ๕)

วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 103 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประชุมและร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และส

วันที่โพสต์ 27 ส.ค. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 94 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ (เป็นวันที่ ๔)

วันที่โพสต์ 26 ส.ค. 2564 โดย สุพัตรา พรมรักษา อ่าน 83 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน