สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2564 เวลา 07:30 น. IP: 124.122.28.47
แชร์ให้เพื่อน

การใช้จ่ายเงินและการจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งข้อสังเกตและเสนอแนะจากการสุ่มตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน จำนวน 5 รายการ (เรียนฟรี 15 ปี) ของโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษามุกดาหาร จึงกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการใช้จ่ายเงิน จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 256