สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ : 24 ก.ค. 2563 เวลา 13:56 น. IP: 180.183.236.6
แชร์ให้เพื่อน

ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร รายการดังต่อไปนี้ และจัดพิมพ์สำหรับคณะกรรมการ

1. แบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษา ระดับ ปฐมวัย
2. แบบบันทึกการนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แบบสังเกตุชั้นเรียน
4. บัญชีลงเวลา พิมพ์ 1 ชุด สำหรับให้บุคลากรลงเวลาการรับการนิเทศ และสะท้อนผล นำส่ง สพป.ในภาคบ่าย ณ จุดสะท้อนผล

ให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร "เด็กดีศรีมุกดาหาร" เพื่อมอบให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลของโรงเรียน เพื่อมอบในวันสะท้อนผลการนิเทศ

5. เกียรติบัตร เด็กดีศรีมุกดาหาร ปีการศึกษา 2563 (ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพ 5M Model) พ.ศ.2563
 Update

 

 

คำสั่งและรายชื่อคณะกรรมการนิเทศ

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 7383