สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรม โครงการ "เสริมสร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข สู่ภาวะผู้นํา"

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 เวลา 09:53 น. IP: 147.50.108.242
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดกิจกรรม โครงการ "เสริมสร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข สู่ภาวะผู้นํา" โดยได้รับเกียรติจาก นายประศักดิ์ จิตอามาตย์ อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการเปิดกิจกรรม และมี นายยุทธิ์ ยงค์ ฌามุงคุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้อํานวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมสภาเด็กและเยาวชนตําบล หนองบัว และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทการช่วย เหลือกัน มีภาวะการเป็นผู้นํา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กล้าแสดงออกใน ทางที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําประสบการณ์ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันได้

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)