สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนห้วยตาเปอะดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2567

โพสต์เมื่อ : 3 มิ.ย. 2567 เวลา 10:28 น. IP: 171.97.79.153
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง พร้อมแจกเงินค่าชุดนักเรียนและแจกอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยการประชุมดังกล่าว นายอดิพัฒน์ สุวรรณไตรย์ ได้ให้นโยบายในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งหารือมติ ในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน ซึ่งมีข้อพิจารณาสำคัญ 2 เรื่องดังนี้ 1.เรื่องทรงผม มติที่ประชุมผู้ปกครองเห็นควรให้ยึดระเบียบโรงเรียนเดิม คือให้ไว้ผมสั้น 2. เรื่่องการนำโทรศัพท์มาโรงเรียน ให้งดการนำมาโดยเด็ดขาด ในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนได้แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนห้วยตาเปอะชุดใหม่ ซึ่งมีนายสุริโย ทิพย์เหลือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านตาเปอะ หมู่ 8 เป็นประธานกรรมการ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)