สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2567 เวลา 13:29 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้ครูผู้ช่วย  มีความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนให้มีคุณภาพต่อไป ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาฯ  จำนวน  87 คน โดยมีนายวีระพงษ์  ทองผา  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ,นายโสภณ  แก่นงาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร , ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
ข่าว : ปาริชาติ  รอบคอบ
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)