สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

บวรชัย โคตรพรม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหารจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฯ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.)

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 15 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ

วันที่โพสต์ 12 เม.ย. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 11 ครั้ง

มาตรการป้องกันการจมน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 5 เม.ย. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 31 ครั้ง

สพป.มุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนฐานทัศนคติที่ถูกต้องดีงามบ้านนักเรียน เพื่อสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครขอรับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 39 ครั้ง

เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 48 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (HOME SCHOOL) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 57 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 67 ครั้ง

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 79 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไดลงพื้นที่จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมและการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 66 ครั้ง

พิธีส่งตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ?ราชบุรีเกมส์?

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 80 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารลงพื้นที่จัดทำคลิปประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดภัย ณ โรงเรียนมุกดาลัย

วันที่โพสต์ 14 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 75 ครั้ง

การประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการ ควบคุมความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่โพสต์ 13 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 71 ครั้ง

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 11 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 210 ครั้ง

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 213 ครั้ง

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดแข้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 64 ครั้ง

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 6 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 205 ครั้ง

กำชับมาตรการการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 184 ครั้ง

มาตรการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ในสถานศึกษา ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 14 ก.พ. 2567 โดย บวรชัย โคตรพรม อ่าน 301 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า