สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2

โพสต์เมื่อ : 22 มี.ค. 2567 เวลา 16:25 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในฐานะ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับชอบงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม ?คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2567? โดยมี นายบุญรับ สิทธิรัตน์ รองผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการลูกเสือ ในฐานะคณะกรรมการฯ การประชุมครั้งนี้ เพื่อวางแผนสำหรับดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 8 ? 11 เมษายน 2567 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักลูตรลูกเสือสามัญ ในครังนี้ จำนวนทั้งสิ้น 81 คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)