สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 11 ก.พ. 2567 เวลา 15:08 น. IP: 49.230.188.85
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์  2567

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 14 สนามสอบ เพื่อกำกับ ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการสดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)