สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2567 เวลา 15:39 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์  2567

      นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดสอบทางทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 
      สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งการนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำผลการสดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ โดยสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 drive.google.com/drive/folders/1x0Rr9W5Zw6G9NCt0OWMUU369ZTzLL6aZ
 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)