สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนฯ การใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีการศึ

โพสต์เมื่อ : 7 ก.พ. 2567 เวลา 11:49 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนฯ การใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีการศึกษา 2567

สพป.มุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนฯ การใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีการศึกษา 2567

      นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนฯ การใช้งานระบบรายงานผลการรับนักเรียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมด้วย
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกปีการศึกษา  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการรับสมัครนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน รวมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ โดยต้องสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไปตามโครงการ กิจกรรม และแผนงานที่กำหนด

ภาพ/ข่าว : สิทธิชัย  มุทุกันต์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)