สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศ

โพสต์เมื่อ : 5 ก.พ. 2567 เวลา 16:30 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบบัญชี 2567

สพป.มุกดาหาร ประชุมวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบบัญชี 2567

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

      นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมมวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบบัญชี 2567 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง อย่างพร้อมเพรียง
   โดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้ยื่นคำร้องแบบคำขอสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ Shool Lunch System (SLS)  ดังนี้ 
       1. โครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 8 โรงเรียน
       2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอาหารนักเรียนในโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน

ภาพ : ณัฐนันท์  มานิตย์
ข่าว : สิทธิชัย  มุทุกันต์
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)