สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2566 เวลา 19:03 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

 

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่มสถานศึกษาให้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน  แนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ให้คณะครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการต่างๆ มองหาวิธีการนำความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ตามระดับชั้นเรียน  สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย พร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลด้านโภชนาการ เช่น อาหารกลางวัน นมโรงเรียน ให้คำนึงถึงประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ และคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า สภาพห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม ให้เป็นไปตามมาตรการกำกับติดตามและการตรวจสอบอาคารเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้ ให้กำลังคณะครู นักเรียน ในการฝึกซ้อมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และชี้แนะแนวทางแก้ไข ณ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง, โรงเรียนบ้านคำพี้, โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ,โรงเรียนบ้านภู,โรงเรียนบ้านคำพอก ๑ ,โรงเรียนบ้านโนนยาง,โรงเรียนบ้านวังนอง, โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ และโรงเรียนชุมชนหนองสูง

ภาพ/ข่าว : สิทธิชัย  มุทุกันต์
 
https://drive.google.com/drive/folders/1_Y9PtsqjOoAbMADyoYA_9cg0YeS21P8e
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)