สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป..มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 14 พ.ย. 2566 เวลา 08:41 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป..มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันจันทร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น ณ โรงเรียนบ้านนาตะแพง

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ให้กำลังคณะครู นักเรียน ในการฝึกซ้อมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม และชี้แนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ การเดินทางมาเรียนของนักเรียน การดูแลด้านโภชนาการ เช่น อาหารกลางวัน นมโรงเรียน และวางแผนการจัดการเรียนการสอน ให้คณะครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการต่างๆ มองหาวิธีการนำความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ตามระดับชั้นเรียน
ภาพ:โรงเรียนบ้านนาตะแบง ๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)