สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2566 เวลา 16:32 น. IP: 202.29.213.150
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต ภายใต้งาน "2 ทศวรรษ สพฐ. ในการจัดการศึกษา" รวมถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนนงนุชพัทยา เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียน นอกจากนี้จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนการสร้างความสำนึก รักและกตัญญูต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งกำหนดการประชุมสัมมนา ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยกิจกรรมการประชุม ฯ ในวันนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ นิทรรศการ 2 ทศวรรษ สพฐ.ในการจัดการศึกษา การเสวนาวิชาการสะท้อนภาพความสำเร็จในการจัดการศึกษา การบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดำริ และกิจกรรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) สำหรับการเสวนาวิชาการ สะท้อนคิด และแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมของ Cluster ซึ่งจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม A และ B ของศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา และกิจกรรมสำหรับ รอง ผอ.สพท. สำหรับการรับฟังแนวคิดและประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุม Hall 1 และ 2 ศูนย์ประชุม NICE และการแบ่งกลุ่มสังเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมฯ ในแต่ละกิจกรรม เพื่อเตรียมนำเสนอในวันที่ 20 กันยายน 2566
ถัดมาในวันที่ 19 กันยายน 2566 มีการประชุมฯ เพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเลขาธิการ กพฐ. รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และในวันที่ 20 กันยายน 2566 มีกิจกรรมสะท้อนผลการนำเสนอ โดยมีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เป็นผู้สรุปผลจากการประชุม ฯ

ทั้งนี้ สพฐ. ได้จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนกว่า 90 ท่าน


ภาพ : ปาลิดา คำพิชิต
ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง
ภาพข่าวเพิ่มเติม : 
https://drive.google.com/drive/folders/1qJ8lYDrS00mkXwzYnAxfPtFAQ5I-qgsn?usp=sharing

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)