สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2566 เวลา 00:19 น. IP: 171.101.94.168
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) พร้อมด้วยภรรยา นางนิศาชล คำเพราะ และคณะบุคลากรผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ นายสายันต์ ผาดโผน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และนางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

จากนั้นเวลา 11.20 น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ และคณะ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพราหมณ์ (หมอสูดขวัญ) ประกอบพิธีฯ และนำผู้มีเกียรติร่วมผูกข้อมือแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในลำดับต่อมา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในนามตัวแทนของผู้ที่เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลง "เพลงกำลังใจ และคำสัญญา" ร่วมกัน นอกจากนี้ในงานจะได้รับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และการรำบายศรีและการแสดง โดยโรงเรียนมุกดาหาร

ด้วยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน กำหนดจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการขึ้น เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการซึ่งได้อุทิศตนและพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดคุณูปการแก่จังหวัดมุกดาหารและประเทศชาติโดยส่วนรวม

สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้
1.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2.นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3.นางจันจิรา สายรอด ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
4.นายปิติณัช ศรีธรา ตำแหน่ง นายด่านศุลกากรมุกดาหาร สังกัดด่านศุลกากรมุกดาหาร
5.นายจำรัส ชัยมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สังกัดแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
6.นายชำนาญ ศรีพารา ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
7.นายศุภชาติ คำวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
8.นายกำจัด ใจงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
9.นายจรณเดช บุปผาชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
10.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
11.นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร


ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง
https://drive.google.com/drive/folders/1LZ1dDH_vq1O2nOVyHgADS29gjNcbiGbU?usp=sharing

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)