สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้สามารถนำไปพัฒนาลูกเสือในระดับสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:34 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้สามารถนำไปพัฒนาลูกเสือในระดับสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร กล่าวรายงาน

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้  3. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดการฝึกอบรมแบบพักค้างคืน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน  2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 70 คน จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และด้านสถานที่จากโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3

ข่าว : ศุภสุตา พุทธเจริญ
ภาพ : รร.บ้านสามขาฯ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง

ประมวลภาพกิจกรรม พงศ์เศรษฐ ห้วยทราย , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- อบรม วันที่ 1 ก.ย. 66 > https://photos.app.goo.gl/Cyu1aXaT9ZfkPAJP6
- อบรม วันที่ 2 ก.ย. 66 > https://photos.app.goo.gl/PAbkkv3tkEU3Q7D7A
- อบรม วันที่ 3 ก.ย. 66 > https://photos.app.goo.gl/N2kMcM3PUSWjPV9x7

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)