สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร พัฒนาครูแนะแนว เพิ่มทักษะให้เป็นนักจิตวิทยา

โพสต์เมื่อ : 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:16 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร พัฒนาครูแนะแนว เพิ่มทักษะให้เป็นนักจิตวิทยา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร)

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นนักจิตวิทยา ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นางสาวณัฐนันท์ มานิตย์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ด้วยการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่ สพป.มุกดาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม จึงได้จัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ครูแนะแนวหรือครูผู้รับผิดชอบระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองด้วยกระบวนการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ ส่งต่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือ และการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน พัฒนาครูในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบ "School Health HERO" อีกทั้งเพื่อขยายผลการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละบริบทของโรงเรียน และสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากระบบไปบูรณาการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
โดยผู้เข้ารับการอบรมคือครูแนะแนวหรือผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน โดยมีโรงเรียนนำร่อง 115 โรงเรียน และได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ข่าว : ณัฐนันท์ มานิตย์
ภาพ/เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง
https://drive.google.com/drive/folders/1mE3sXWfYGrs9eeFQHZDVdGFiBNIevPWZ?usp=sharing
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)