สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์เมื่อ : 7 มิ.ย. 2566 เวลา 12:33 น. IP: 183.88.239.146
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดอัมวัน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ปลูกฝังความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)