สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมส่งเสริมสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาการอ่านเขียน สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ค. 2566 เวลา 21:34 น. IP: 171.101.116.142
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมส่งเสริมสมรรถนะครู เพื่อพัฒนาการอ่านเขียน สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.สพป.มุกดาหาร) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมสมรรถนะครูเรียนรวมด้านการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน สำหรับผู้เรียนที่มีความกบพร่องทางการเรียนรู้ (LD : Learning Disabilities) พร้อมด้วย นายคมกริช ไชยทองศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จากนั้น รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมต่อไป

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถวางแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการประเมิน เลือกใช้สื่อการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาทักษะผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ ได้พัฒนาตนเอง มีสังคมกว้างขึ้น และได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ ครู และผู้ปกครอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและศึกษานิเทศก์ของหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ 1. ครูในสังกัด สพป.มุกดาหาร จำนวน 118 คน 2. ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 2 คน 3. ครูในสังกัด สพม.มุกดาหาร จำนวน 12 คน 4. ครูในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 11 คน 6. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน รวม 144 คน

 

ภาพ/ข่าว : พิมสุภางค์ นามบุตร , ธนวัฒน์ ปากหวาน
เรียบเรียง : นวิน เข็มทอง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)