สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

โพสต์เมื่อ : 7 มี.ค. 2566 เวลา 16:06 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร จัดประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามอนุกรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดการประชุม "ประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566" พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรายงานการดำเนินการตามมติ , เพื่อทราบ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ , เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 12 เรื่อง อาทิ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย , การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในแต่ละด้าน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี/เลื่อน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 , การขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556 , การขออนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีเพิ่มเติม) , ขอความเห็นชอบการจัดทำร่างประกาศกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัดฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) , การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตำแหน่งครู

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์
ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/kRT54N6UEfkYdPj8A

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)