สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน"

โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ. 2566 เวลา 00:19 น. IP: 171.101.96.17
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน"

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน" ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วย นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ และ คณะวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางกัญจนา สาระรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ , นางสาวศิราภรณ์ แสนนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ด้วย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ภายใต้โครงการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน" ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อที่จะได้รับการส่งเสริม ปลูกฝัง ให้รักการจดบันทึกบัญชี สร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการออมเงิน รู้จักวางแผนทางการเงิน อันนำไปสู่การลงทุนในอนาคต โดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนและครู ในสังกัด สพป.มุกดาหาร ผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์ ทั้ง 243 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน (นักเรียน 1 คน ครู 1 คน)

 

ภาพ : นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ , สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/2KNw1eUdY5bYBvwq8
ข่าวสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร : https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/mukdahan/ewt_news.php?nid=2837

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)