สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับมอบนโยบายภายใต้หัวข้อ "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์เมื่อ : 16 ก.พ. 2566 เวลา 00:01 น. IP: 171.101.94.139
แชร์ให้เพื่อน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา"

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำโดย นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" ผ่านทางไกลออนไลน์ (Conference) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง ประธานในพิธีมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีการส่งต่อและรับมอบภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แท่งไฟเป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารถึงความสว่างไสวที่จะเกิดขึ้นสู่เขตพื้นที่ทั้ง 245 เขต โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ส่งต่อ และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งจะขับเคลื่อนการทำงานด้วยหลักการ "ยึด" ธรรมมาภิบาล "ย้ำ" ถึงความโปร่งใส "ล้ำ" ด้วยเทคโนโลยี และ "เลิศ" ด้วยประสิทธิภาพ

จากนั้น คณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมชี้แจงภายใต้หัวข้อ "การส่งผ่านงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" โดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง "ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลโดยอำนาจหน้าที่ของ กศจ." ต่อด้วยเรื่อง "การสานต่อการบริหารงานบุคคลฯ ขับเคลื่อน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และชี้แจงแนวทาง "การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลฯ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.)

อีกทั้ง มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การสร้างความตระหนักในการทำหน้าที่ในบทบาทของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดย เครือข่ายสุจริตไทย และสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมถึงการชี้แจงทิศทางและการดำเนินงาน และทำความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ.

จากนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป

.

โดย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามประกาศ ก.ค.ศ. เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายนาม ดังนี้
1. นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานอนุกรรมการ
2. นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิวิโรจน์ ผู้แทน กศจ.
3. นายอำเภอเมืองมุกดาหาร (หรือผู้แทน)
4. นายพิเชฎฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้แทน ก.ค.ศ.
5. นายสายันต์ บุญลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
6. นายนิพนธ์ จันดารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
7. นายจิรวัฒน์ ผิวงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
8. นายศักดิ์ เรืองแสน ครู
9. นายกานต์ นักลำ ผู้บริหารสถานศึกษา
10. นายคมกริช ไชยทองศรี บุคลากรทางการศึกษาอื่น
11. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร อนุกรรมการและเลขานุการ
12. ข้าราชการใน สพป.มุกดาหาร ที่ ผอ.สพป.มุกดาหาร แต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และ นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

รับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง : https://www.youtube.com/live/GV3sjIjtsC0?feature=share

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/5BaJV4VxAvpRPnN3A

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : นายนวิน เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.มุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)