สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ : 24 พ.ย. 2565 เวลา 20:46 น. IP: 159.192.36.44, 159.192.36.44
แชร์ให้เพื่อน

#การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 1. คุณครูเพชรนิดา คำมุงคุณ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. คุณครูวุฒิชัย ปูคะธรรม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รับการประเมินในรูปแบบ เชิงประจักษ์ ในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รูปแบบ การโค้ช (Coaching )& และ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring ) และการสะท้อนผล ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดีขึ้น คณะกรรมการสามารถ เห็นรูปแบบ เทคนิค การสอน ของคุณครูผู้รับการประเมิน การบริหารจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ตามสภาพจริง ขอชื่นชม ยกย่องชมเชย คุณครูทั้ง 2 ท่าน ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาค้นคว้า หาเทคนิค ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ และในการประเมินในรูปแบบดังกล่าว เพื่อลดภารในการจัดบูธ นิทรรศการ นำเสนอ ppt ในรูปแบบเดิม ๆ เพิ่มวิธีการประเมิน ที่หลากหลาย ณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)