สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

โพสต์เมื่อ : 24 พ.ย. 2565 เวลา 20:46 น. IP: 159.192.36.44, 159.192.36.44
แชร์ให้เพื่อน

#การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 1. คุณครูเพชรนิดา คำมุงคุณ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2. คุณครูวุฒิชัย ปูคะธรรม วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รับการประเมินในรูปแบบ เชิงประจักษ์ ในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน รูปแบบ การโค้ช (Coaching )& และ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring ) และการสะท้อนผล ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดีขึ้น คณะกรรมการสามารถ เห็นรูปแบบ เทคนิค การสอน ของคุณครูผู้รับการประเมิน การบริหารจัดการนักเรียนในชั้นเรียน ตามสภาพจริง ขอชื่นชม ยกย่องชมเชย คุณครูทั้ง 2 ท่าน ในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาค้นคว้า หาเทคนิค ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ และในการประเมินในรูปแบบดังกล่าว เพื่อลดภารในการจัดบูธ นิทรรศการ นำเสนอ ppt ในรูปแบบเดิม ๆ เพิ่มวิธีการประเมิน ที่หลากหลาย ณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)