สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

โพสต์เมื่อ : 22 พ.ย. 2565 เวลา 16:29 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียน "ออกประเมินคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด" พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายคมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สพม.มุกดาหาร) นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวสิริพรรณ จึงสุทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนฯ ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ต่อมา สพป.มุกดาหาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยในวันนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕) เป็นการออกประเมินนักเรียนฯ ในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายณัฐพงศ์ แก้วหาญ ชั้น ม. ๖ ประเมิน ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ (สถานศึกษาขนาดเล็ก) และ นายเอื้ออังกูร แสนโคตร ชั้น ม. ๖ ประเมิน ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา (สถานศึกษาขนาดกลาง) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งสรุปผลการประเมินนักเรียน เพื่ออนุมัติผลการประเมิน ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร
https://photos.app.goo.gl/sf37w3SeYwEYC1up6

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)