สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ๑๙ เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โพสต์เมื่อ : 20 ก.ย. 2565 เวลา 11:11 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ๑๙ เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมุจลินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล จ.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธาน "การประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ๑๙ เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร ผอ.กลุ่ม คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร สพป.มุกดาหาร ร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายด้านการศึกษา และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
๒. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. เพื่อประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกัน โดยใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และ นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/o6u4sebTSPFrxU6s8

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)