สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร "อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕"

โพสต์เมื่อ : 19 ก.ย. 2565 เวลา 15:46 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร "อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕"

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕" และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้เข้าอบรม

ด้วย โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นโครงการที่ สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด ได้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย

ในการนี้ สพฐ. จึงร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา ดังต่อไปนี้
๑. หลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy)
๒. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง น้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry)
๓. การทำโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๔. การประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ซึ่งผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๑๑๕ คน และระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๑ วัน

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ศึกษานิเทศก์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ครูแกนนำระดับปฐมวัย และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่าย

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ ศึกษานิเทศก์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)