สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕"

โพสต์เมื่อ : 14 ก.ย. 2565 เวลา 16:32 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕"

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม "การประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕" โดยมี นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบ และการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : นางสาวสุลักขณา รักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)