สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

โพสต์เมื่อ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 08:03 น. IP: 171.101.94.252, 171.101.94.252
แชร์ให้เพื่อน

"การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สพป.มุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม "การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาทางไกล งบดำเนินงาน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ชำรุด ๒. จัดอบรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัด ๓. ดำเนินกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ๔. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนในโครงการ DLTV จำนวน ๑๔๖ โรงเรียน และจัดการเรียนการสอน DLTV จำนวน ๑๑๐ โรงเรียน ภาพ/ข่าว : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)