สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting

โพสต์เมื่อ : 21 ก.ค. 2565 เวลา 10:48 น. IP: 122.154.142.74, 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากร สพป.มุกดาหาร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบ Zoom Meeting" โดยมี นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. กล่าวมอบนโยบาย และเปิดการประชุม

จากนั้น นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ได้มีข้อราชการแก่ผู้เข้าประชุม เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของ สพฐ. ต่อไป

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ มาตรฐานการควบคุมภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
๒. เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจำและนโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ กำหนดการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZiH8QsFvraHHG9gR6

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : นวิน เข็มทอง()
: 1516

เนื้อหาหมวดเดียวกัน