สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนห้วยตาเปอะ

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2565 เวลา 22:45 น. IP: 171.101.96.166, 171.101.96.166
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนห้วยตาเปอะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนห้วยตาเปอะ นำโดย นายวรชาติ สกุลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู

โรงเรียนห้วยตาเปอะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐาน

ด้านหลักสูตร และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  

เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ,   ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.เจษฏา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา

สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 และ นายนิรันดร สาจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการอบรม โรงเรียน

ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง สำเร็จ ถูกต้องตามกรอบแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูได้รับการจุดประกายแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในการเปิดภาคเรียนต่อไป

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน