สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔

โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2565 เวลา 10:35 น. IP: 171.101.116.181, 171.101.116.1
แชร์ให้เพื่อน

การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

จัดทำโครงการ "การพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี ๒๕๖๕"

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ สพป.มุกดาหาร และ สพฐ." และเปิดการอบรมโครงการฯ โดยมี นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร กล่าวให้การต้อนรับประธานในพิธี พร้อมกล่าววัตถุประสงค์โครงการฯ ต่อไป

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ในด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณและสถานที่อบรมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด และคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๑ คน กำหนดการอบรม ๔ รุ่น คือ

- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ คน

-รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ คน

- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๒ คน

- และวันนี้ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๙ คน (เป็นผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

 

ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/aaGECE3m3CPMtnXa6

และภาพจากพี่ ปาริชาติ รอบคอบ ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1iyjAbjkLivdEg9YYtFnZ4_4XvpCtRN-u?usp=sharing

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน