สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์เมื่อ : 23 พ.ย. 2564 เวลา 06:59 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ และมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน และแนวทางการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดสรรเงินให้กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๙ โรงเรียน ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๘ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๑ โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๔,๕๘๐.- บาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๑.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ๒ เป็นเงิน ๑๑,๓๑๐.- บาท ๒.โรงเรียนบ้านาหว้าประชาสรรค์ เป็นเงิน ๑๓,๙๓๐.- บาท ๓.โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ๒ เป็นเงิน ๑๕,๒๔๐.- บาท ๔.โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี เป็นเงิน ๔๙,๓๐๐.- บาท ๕.โรงเรียนบ้านบาก ๑ เป็นเงิน ๒๓,๑๐๐.- บาท ๖.โรงเรียนบ้านนาปุ่ง เป็นเงิน ๒๓,๑๐๐.- บาท ๗.โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย เป็นเงิน ๓๖,๒๐๐.- บาท ๘.โรงเรียนบ้านนาหลวง ๑ เป็นเงิน ๔๙,๓๐๐.- บาท และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ๑.โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา เป็นเงิน ๒๓,๑๐๐.- บาท

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
office@mdh.go.th
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน