สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2564 เวลา 20:13 น. IP: 171.101.97.237
แชร์ให้เพื่อน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการนำของ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้บริหารงานโดยเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณรรมและความโปร่งใส จะเห็นได้จากการจัดการประชุมในระดับต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการบริหารราชการและการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น

การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบON-SITE ของสถานศึกษาในสังกัด

การประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

การอบรมโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการส่งเสริมการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่านวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ได้เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายสามารถเสนอโครงการอบรมพัฒนามายังเขตพื้นที่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้คำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดการอบรมพัฒนาทั้งในรูปแบบ On-site และในรูปแบบ Online อีกด้วย

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 1659

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)