สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2564 เวลา 20:13 น. IP: 171.101.97.237
แชร์ให้เพื่อน

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการนำของ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้บริหารงานโดยเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น และให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณรรมและความโปร่งใส จะเห็นได้จากการจัดการประชุมในระดับต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ในการบริหารราชการและการบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น

การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบON-SITE ของสถานศึกษาในสังกัด

การประชุมทางไกลเพื่อมอบนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

การอบรมโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการส่งเสริมการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่านวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ได้เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายสามารถเสนอโครงการอบรมพัฒนามายังเขตพื้นที่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้คำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดการอบรมพัฒนาทั้งในรูปแบบ On-site และในรูปแบบ Online อีกด้วย

เครือข่ายดงหลวงตอนบน อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการตัดต่อ VDO 

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 801
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน