สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน แบบ ปพ.๓ และ ปพ.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2564 เวลา 12:30 น. IP: 159.192.37.185
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบข้อมูลดิจิตัลและไฟล์สแกนภาพ PDF

ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๙๔ คน ประกอบด้วย ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนละ ๑ คน ๕๖ โรงเรียน รวม ๕๖ คน และครูวิชาการแกนนำเครือข่ายละ ๒ คน ๑๙ เครือข่ายรวม ๓๘ คน ระยะเวลาดำเนินการจัดการประชุม รุ่นละ ๑ วันโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมออกเป็น ๓ รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๓ วันอาทิตย์วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ