สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2563 เวลา 08:46 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ของปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงทั้งในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำสารสนเทศในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ต่อไป