สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2563 เวลา 08:46 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ของปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงทั้งในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำสารสนเทศในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนางานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ต่อไป

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

MR.ADISORN KORNKHAMmr.9adisoผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
https://www.mdh.go.th
[email protected]
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน