สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์เมื่อ : 3 ก.พ. 2563 เวลา 14:39 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้สถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบนักเรียนตามข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน และให้รายงานข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนตามแบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เพื่อจะได้รายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารและรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป