สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2562 เวลา 15:58 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต และโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 11. 00 น. เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑. การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๓. การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์สำหรับครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ช่อง DLTV ๑๕) และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑) www.obectv.tv ๒) www.youtube.com/obectvonline ๓) www.facebook.com/obectvonline สำหรับผู้รับชมปลายทางที่สะดวกรับชมผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ IOS และ Android สามารถดาวน์โหลด Application : OBECTV ในการติดตั้งเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านช่องทางที่กล่าวมาข้างต้น ตามวัน และเวลาดังกล่าว