สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2567 เวลา 13:20 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่

สพป.มุกดาหาร เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม

นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านทักษะการคิดเลขเร็ว ให้ครูผู้สอนนำความรู้และเทคนิคการคิดเลขเร็ว ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โดยโครงการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กำหนดการดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน และกิจกรรมการแข่งขันชิงเหรียญคิดเลขเร็ว

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน