สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่น 2

โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2567 เวลา 14:03 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่น 2

สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่น 2

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เกิดสมรรถนะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ และการอ่านในโลกดิจิทัล และส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนระดับสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร และวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่ ในการเข้าอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 3 คน จาก 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รวม 165 คน

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
ข่าว : ชยา  ภาคภูมิ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)