สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2567 เวลา 11:52 น. IP: 49.229.248.7
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

        ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบานและแผน และศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธี
             วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จขึ้นทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมีพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยายมราช ทำการบริหารแผ่นดินแทนพระองค์ ที่มีพระชนพรรษา ณ ขณะนั้นเพียง ๘ พรรษา จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ และพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ที่สำคัญๆ ต่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการแพทย์สมัยใหม่ โดยครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ ๒ ของประเทศไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเมือง การปกครองและการทูตระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีที่ครองราชย์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)