สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 [email protected]
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระรา

โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2567 เวลา 15:22 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สพป.มุกดาหาร ร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

       นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีโรงเรียนในสังกัดร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมุกดาลัย และโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
       รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพะชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยเชิญชวนส่วนราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดมุกดาหาร มีกำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพ : รุ่งเรือง  อาจหาญ
ข่าว/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน