สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2567 เวลา 11:44 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

สพป.มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. 
 ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายมงคล  รุ่งสว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อการจัดทำคู่มือนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คู่มือวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามเป้าหมายการพัฒนา 5 มิติคุณภาพ (5Q) ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ และสถานศึกษาคุณภาพ ภายใต้นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการเป็น "องค์กรแห่งคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน" 

ภาพ/เรียบเรียง : สิทธิชัย  มุทุกันต์
ข่าว : อรพร  คนสนิท / ปัญญาพร  ธิพรพันธ์

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)