สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28

โพสต์เมื่อ : 4 มิ.ย. 2567 เวลา 15:04 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สพป.มุกดาหาร ร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.50 น.  
ณ โรงเรียนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์  กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งต่อจากจังหวัดสกลนคร
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมีจังหวัดซึ่งเป็นจุดต้นทาง ทั้ง 10 สาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ซึ่งการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จะนำไปส่งต่อให้กับจังหวัดลำดับถัดไป ได้แก่ สาย 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ สาย 2 จังหวัดเชียงราย ส่งต่อไปยัง จังหวัดพะเยา สาย 3 จังหวัดบึงกาฬ ส่งต่อไปยัง จังหวัดหนองคาย สาย 4 จังหวัดนครพนม ส่งต่อไปยัง จังหวัดสกลนคร สาย 5 จังหวัดอุบลราชธานี ส่งต่อไปยัง จังหวัดอำนาจเจริญ สาย 6 จังหวัดสระแก้ว ส่งต่อไปยัง จังหวัดปราจีนบุรี สาย 7 จังหวัดตราด ส่งต่อไปยัง จังหวัดจันทบุรี สาย 8 จังหวัดยะลา ส่งต่อไปยัง จังหวัดนราธิวาส สาย 9 จังหวัดสตูล ส่งต่อไปยัง จังหวัดตรัง และสาย 10 จังหวัดกาญจนบุรี ส่งต่อไปยัง จังหวัดราชบุรี โดยทั้ง 10 จังหวัด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ภายในการจัดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ และส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดลำดับถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่

 
 
 
 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)