สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2

โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 11:52 น. IP: 122.154.142.74
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2

สพป.มุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมือาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาสร้างจิตสำนึกให้รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูยุคใหม่ สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)