สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร +(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

โพสต์เมื่อ : 31 มี.ค. 2567 เวลา 12:14 น. IP: 182.232.80.60
แชร์ให้เพื่อน

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

สพป.มุกดาหาร ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 
ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธี นำเหล่าข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านการศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่า ประกอบกิจกรรม 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นล้นพ้น ทรงทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี ได้มีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการ ปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากรทั้งภาษีอากรเก่าและภาษีอากรใหม่ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการ บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างมาแล้วตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 1 ให้งดงามวิจิตรเป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมบทและกำหนดให้พระเปรียญนักธรรมสอบเพื่อส่งเสริมให้มีพระเถระที่ทรงคุณวุฒิประดับเป็นอาภรณ์แห่งบวรพระพุทธศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปีแห่งการครองราชย์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  สพป.มุกดาหาร

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส : 2566( ITA Online 2023)