สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

ราเชนทร์ มหานิล


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 )

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 865 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 12 ก.พ. 2567 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 951 ครั้ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 722 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 7 พ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1035 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่โพสต์ 31 ต.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 880 ครั้ง

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 12246 ครั้ง

คู่มือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (น.ส.สุลักขณา รักษา)

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 242 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงาน (งานข้อมูลสารสนเทศ_น.ส.สุลักขณา รักษา)

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 236 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงาน (งานวิเคราะห์งบประมาณ_นายราเชนทร์ มหานิล)

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 544 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ (นายชูกิจ พาพันธ์ )

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 400 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงาน (งานธุรการ_นางภัชราวดี ชาลี)

วันที่โพสต์ 29 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 838 ครั้ง

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 สพป.มุกดาหาร

วันที่โพสต์ 28 มิ.ย. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 937 ครั้ง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1422 ครั้ง

คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีสถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 625 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1509 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1889 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 656 ครั้ง

แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1745 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 4 หน้า