สพป.มุกดาหาร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
+(042) 611 532 office@mdh.go.th
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

ราเชนทร์ มหานิล


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 296 ครั้ง

คู่มือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีสถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติ

วันที่โพสต์ 30 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 170 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 318 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

วันที่โพสต์ 26 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 430 ครั้ง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 192 ครั้ง

แนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 332 ครั้ง

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2566 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 691 ครั้ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน

วันที่โพสต์ 17 พ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 697 ครั้ง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (2562-2565) ทบทวน 2565

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 610 ครั้ง

คู่มือแนวทางการดำเนินงานรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (น.ส.สุ

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 694 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(นายชูกิจ พาพันธ์)

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 403 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ(นางภัชราวดี ชาลี)

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 460 ครั้ง

คู่มือปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ(ราเชนทร์ มหานิล)

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 393 ครั้ง

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 208 ครั้ง

คู่มือการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์ 30 มิ.ย. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 364 ครั้ง

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่โพสต์ 3 ก.พ. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 2514 ครั้ง

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 1207 ครั้ง

เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่โพสต์ 31 ม.ค. 2565 โดย ราเชนทร์ มหานิล อ่าน 657 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า